Uczę się więc jestem Nowoczesna Szkoła Cogito

 

Tytuł Projektu:

"Uczę się więc jestem Nowoczesna szkoła Cogito"

 

Cel główny Projektu:

Podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród 47 uczniów (20 dziewcząt i 27 chłopców) uczęszczających do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Płocku, a także wsparcie nauczycieli w stosowaniu form i metod sprzyjających  kształtowaniu tych kompetencji na podstawie dokonanej diagnozy.

 

Planowane efekty:

Zwiększenie dostępu nauczycieli do specjalistycznych szkoleń, zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych u uczniów, wykorzystanie potencjału płockich szkół podstawowych i pracodawców.

 

Grupa docelowa:

47 uczniów (20 dziewcząt i 27 chłopców) Niepublicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Płocku oraz wszyscy nauczyciele pracujący w szkole (12 osób - w tyn 11 kobiet). Uczestnicy zamieszkują teren województwa mazowieckiego (17 dzieci, w tym    8  dziewcząt) zamieszkuje obszary wiejskie.

 

Rodzaje wsparcia:

Uczestnicy Projektu (uczniowie i nauczyciele) mogą rozwijać swoje umiejętności poprzez udział w jednym z proponowanych rodzajów zajęć:

 

W ramach Kształcenia kompetencji kluczowych w zakresie języka angielskiego i kompetencji informatycznych proponujemy:

- Kółko zainteresowań z języka angielskiego " Poznaj Królową Elżbietę" - 160 h

- Dodatkowe zajęcia informatyczne z robotyki " Mój robot"- 40 h

 

W ramach Kształcenia kompetencji kluczowych w zakresie uczenia się i kompetencji społecznych proponujemy:

- Zajęcia dodatkowe z zakresu szybkiego czytania " Jak uczyć się szybko i dobrze"? - 160 h

-Szkolenie doszkalające "Innowacyjne narzędzia efektywnej nauki" - 80 h

 

W ramach Nauczania opartego na metodzie eksperymentu - matematyka i przedmioty przyrodnicze proponujemy:

  1. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki:

- Warsztaty umiejętności matematycznych " Matematyka moja Królowa"

- Kółko zainteresowań matematycznych "Nauka z innowacją"

        2. Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania "Przyroda dla mnie - Ja dla przyrody"

 

W ramach rozwijania kompetencji informatycznych i korzystania z TIK proponujemy:

- Dodatkowe zajęcia informatyczne "Z nowoczesną technologią za pan brat"

- Szkolenie doskonalące "Wykorzystanie narzędzi TIK w nowoczesnym nauczaniu dzieci"

- Szkolenie doskonalące "Nowoczesna inżynieria oprogramowania"

 

Partnerzy Projektu:

Beneficjentem Projektu jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa  Cogito w Płocku. Partnerem Projektu jest ECG Euro Consulting Group Sp. z o.o. w Płocku.

 

Całkowita wartość Projektu: 376 900,00 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 301 520,00 zł

Okres trwania Projektu: VIII 2016 - V 2018